Metodika měření

Cílem projektu SEOfaktory.cz je odhadnout důležitost, kterou přikládají vyhledávače ve svých algoritmech jednotlivým faktorům. Ve spolupráci s předními odborníky chceme přinést ucelený přehled faktorů a sdělit veřejnosti, na jaké body se mají ve svých www prezentacích zaměřit a jaké mohou naopak ponechat bez povšimnutí.

Jak SEOfaktory.cz vznikly

Inspirací pro spuštění byl zahraniční projekt od SEOmoz. Tento projekt fungoval na podobném principu jako SEOfaktory.cz. Porotci ale hodnotili váhu jen pro Google. Česká republika je trochu specifická (oproti většině zemí na světě je využívanější místní vyhledávač Seznam před Googlem) a proto jsme se rozhodli, že spustíme projekt v češtině, kde SEO odborníci budou hodnotit zvlášť faktory Seznamu a Googlu.

Přeložili jsme všechny faktory z anglické verze do češtiny a poskytli porotcům ke zhodnocení. Během hodnocení porotců byl anglický vzor aktualizován a jednotlivé faktory se proto nyní už liší v názvech i metodice. Je pravděpodobné, že další roky anketu zopakujeme a faktory nebo metodiku upravíme.

Metodika měření

Každý porotce dostal k ohodnocení konkrétní faktory. U každého faktoru mohli porotci označit důležitost v jednotkách v rozmezí 0-100 (0 = žádný vliv, 100 = maximální vliv). Hodnotu určili porotci zvlášť pro Google i Seznam. Pokud porotce faktor nechtěl ohodnotit, tak jeho hodnocení mohl přeskočit, aby zbytečně nezkresloval data. V případě zájmu mohl např. porotce ohodnotit jen vliv faktoru na Seznamu a vliv u Googlu přeskočit. Nakonec jsme sečetli všechna hodnocení u jednotlivých faktorů a výsledné číslo vydělili počtem porotců, který daný faktor ohodnotili. Zvlášť jsme sčítali hodnoty pro Seznam i pro Google. Celkový výsledek u daného faktoru je dán průměrem mezi hodnocením na Seznamu a na Googlu. Výsledné hodnoty jsou vždy zaokrouhleny na jednotky (opět od 0 do 100). Všechny výsledky jsou zdarma prezentovány veřejnosti bez jakýchkoliv dalších úprav.